Firma AT  CONSULTING ANNA TOBERA rozpoczęła swoją działalność w marcu 2006.

Anna Tobera jest absolwentką Politechniki Łódzkiej Wydziału Włókienniczego i zdobyła dyplom magistra inżyniera w specjalizacji Odzieżownictwo.
Dodatkowo zdobyła wieloletnie doświadczenie zawodowe w renomowanych firmach odzieżowych Wólczanka, Chantelle.

Posiada certyfikat ukończenia seminarium Zarządzanie Danymi przeprowadzonego przez Fundację „POLSKA REFA”.
Posiada WPIS DO REJESTRU INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH pod numerem ewidencyjnym 2.26/00011/2016.

PROPONUJEMY
NOWATORSKIE PODEJŚCIE
DO ORGANIZACJI PROCESÓW PRODUKCJI ODZIEŻYCelem AT CONSULTING
jest pomoc w zakresie: planowania, zarządzania i rozwoju produkcji w przedsiębiorstwach, które cenią sobie innowacyjne rozwiązania dążąc do osiągnięcia sukcesu zarówno na rzecz firmy jak i klientów.

    AT  CONSULTING świadczy usługi doradcze    w zakresie:

Projektowania, organizacji i reorganizacji linii produkcyjnych dla wytypowanych wyrobów odzieżowych.

Organizacji i reorganizacji procesów przygotowania produkcji.

Wdrażania elementów technik TQM do procesów przygotowania i produkcji wyrobów odzieżowych.

Budowania komunikacji w procesach produkcyjnych.

Szkolenia osób zarządzających procesami produkcji.

Wykonania analiz z opracowaniem zaleceń reorganizacyjnych.

Audytowania obszarów objętych reorganizacją.

Opracowania katalogów standaryzacji wyrobów odzieżowych.

Badania i ustalania norm czasu dla operacji technologicznych wyrobów odzieżowych

Opracowania dokumentacji produkcyjnej dla wyrobów odzieżowych

Nadzoru i monitorowania produkcji wyrobów odzieżowych w zakładach lub u podwykonawców